1.Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

  • Towarów (usług) wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb;
  • Świadczeń, przez które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu

a.   W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres: PERANO Paweł Witczak 98-220 Zduńska Wola ul. Zielona 23/2.

b.   Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

c.   Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

d.   Warunkiem przyjęcia zwrotu jest odesłanie towaru na adres PERANO Paweł Witczak 98-220 Zduńska Wola ul. Zielona 23/2 w stanie nienaruszonym (tzn. towar nie może być używany i noszony, nie może posiadać widocznych śladów użytkowania, jak: zarysowania, otarcia, wgniecenia, przedarcia itp) i odesłany w oryginalnym opakowaniu wraz z dowodem zakupu (Faktura lub paragon)

e.   PERANO nie przyjmuje żadnych przesyłek wysłanych za pobraniem lub opłatą przerzuconą na odbiorcę.

2. Reklamacje dotyczące Towarów

a.      PERANO jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

b.      Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: biuro@perano.pl PERANO zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

c.       Reklamacji nie podlegają:

  • przedmioty uszkodzone mechanicznie
  • przedmioty z uszkodzeniami wynikłymi z niewłaściwego użytkowania i konserwacji
  • naturalne zużycie się przedmiotu

3. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

a.      PERANO podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.