Polityka prywatności

 

Warunki korzystania ze sklepu internetowego perano.pl

Poniżej zamieszczone zasady Polityki Prywatności zostały stworzone, aby zapewnić i zagwarantować bezpieczeństwo podczas użytkowania sklepu prowadzonego pod adresem perano.pl przez Paweł Witczak,ul.Zielona 23/2, Zduńska Wola, 98-220 NIP:829-160-15-23. Podjęcie decyzji o przeglądaniu, korzystaniu z funkcjonalności serwisu, jak i czerpaniu korzyści z jego działania jest równoważne z akceptacją Polityki Prywatności. Jeśli którykolwiek z zapisów Polityki Prywatności jest niezgodny z wolą użytkownika, powinien on zaniechać odwiedzania i korzystania ze sklepu.

Każdego użytkownika sklepu perano.pl obowiązuje Polityka Prywatności aktualna w momencie korzystania ze sklepu.

Sklep perano zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w zapisach Polityki Prywatności bez wcześniejszego informowania o tym fakcie użytkowników sklepu. Nigdy nie wpływa to na priorytetową zasadę: nie sprzedajemy, nie udostępniamy osobom trzecim danych personalnych bądź adresowych użytkowników sklepu. Jedynym przypadkiem, gdy będziemy zobligowani to uczynić będzie wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego organu prawnego.

 

Dane osobowe

Użytkownik pozostaje anonimowy do momentu dokonania pierwszego zakupu, subskrypcji elektronicznego biuletynu (newslettera) lub wypełnienia formularza kontaktowego na stronie sklepu. W tych przypadkach wymagane jest podanie (elektronicznie lub w każdy inny sposób) określonych danych teleadresowych, które następnie przesyłane są do systemu połączeniem. Do tego momentu gromadzone są standardowe dane z logów serwera takie jak numer IP komputera użytkownika, data i czas odwiedzin czy oglądane produkty. Są one zbierane przez administratora sklepu w celach statystycznych, co w żaden sposób nie zagraża bezpieczeństwu ochrony danych osobowych użytkownika.

Dokonanie przez użytkownika zakupu w sklepie perano.pl i jednoczesna rejestracja w sklepie wiążą się z wyrażeniem zgodny na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Oczywiście informacje te służą tylko i jedynie do celów realizacji zamówienia, w tym wystawienia dowodu sprzedaży (paragon lub faktura VAT) oraz wysyłki produktów. W związku z tym sklep perano.pl  ma prawo udostępniać zebrane dane swoim partnerom handlowym, jedynie mając na celu sprawną realizacje zamówienia.

Jedynie za zgodą użytkownika, jego dane mogą zostać wykorzystane do celów marketingowych.

Każdy użytkownik, który poda swoje dane ma nieograniczoną możliwość do ich wglądu, edycji i ich usuwania.

Tylko i wyłącznie uprawnieni pracownicy sklepu perano.pl mają dostęp do danych osobowych użytkowników sklepu. Osoby te zobowiązane są do zachowania tajemnicy i uniemożliwienia dostępu do danych osobom niepożądanym.

 

Realizacja zamówień w sklepie perano.pl

Zamówienie złożone w sklepie perano.pl zostanie zrealizowane pod warunkiem podania podczas procesu składania zamówienia następujących obowiązkowych danych:

1) Imię i nazwisko lub nazwa firmy

2) NIP firmy (jeśli konieczny)

3) Adres wysyłkowy i/lub adres do faktury

4) Adres poczty elektronicznej

Są one niezbędne do prawidłowego i pełnego przebiegu zakupów oraz  pomogą w szybkiej i komfortowej obsłudze każdego Klienta. Niepodanie którejkolwiek z wymaganych danych, spowoduje brak możliwości realizacji zamówienia.

Sklep perano.pl zastrzega sobie prawo do wysyłania użytkownikom sklepu drogą mailową wiadomości potwierdzających kolejne etapy realizacji zamówienia oraz – w wyjątkowych sytuacjach –   kontaktowania się z nimi w sprawach związanych jedynie z realizowanym zamówieniem.

 

Cookies (ciasteczka)

Cookies, czyli tzw. „ciasteczka” to pliki z informacjami konfiguracyjnymi, wysyłane do komputera użytkownika sklepu perano.pl w celu identyfikacji  i późniejszego ułatwienia korzystania z witryny. Nie są one szkodliwe dla komputera i danych w nim zawartych. Oczywiście jest możliwe korzystanie ze sklepu także bez użycia plików cookies, ale dopiero po odpowiednim ustawieniu przeglądarki internetowej.